Kunstforening:

Er nu nedlagt

 

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN GASVÆRK

§ 1 Navn

Foreningens navn er Kunstforeningen Gasværk

 

§ 2 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Horsens Kommune på Galleri Gasværk, Gasvej 21.

Foreningen er stiftet d. 09.09. 2012.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er:

-        at give det enkelte medlem mulighed for udvikling og fordybelse indenfor kunst,

-        at tilvejebringe udviklings-, uddannelses- og inspirationsmuligheder for disse kunstnere og kunsthåndværkere,

-        at tilvejebringe muligheder for realisering af kunstneriske/kulturelle projekter,

-        at øge de enkelte kunstneres muligheder for dialog med og respons fra et større publikum,

-        gennem fælles inspiration og udstilling af kunstværker af forskellig art samt andre kulturelle aktiviteter at fremme interessen og forståelsen for kunst og dermed skabe et kulturelt og kreativt miljø i Horsens,

-        at give mulighed for lån af lokale til egne udstillinger,

-        at søge fonde om midler til projekter,

-        at opretholde og udvikle stedet

§ 4 Medlemskab

Alle, der seriøst udøver billedkunst og kunsthåndværk samt andre kreative erhverv kan optages som medlem. Når man benytter Kunstforeningens lokaler indtræder man i medlemskabet.

Kontingent refunderes ikke.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser, og de har intet krav på foreningens formue ved udmeldelse.

Medlemmer, som modarbejder foreningens interesser kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen.

 

§ 5 Kontingent

Der betales ikke kontingent men der betales en ydelse til Kunstforeningen for brug af lokaler afhængig af varigheden.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Benny Olsen og Britta Enemark Olsen